Strategisch hotel advies

Ervaring en deskundigheid ontstaan niet van de ene dag op de andere. Ons team heeft gedurende vele jaren passie voor het hotelwezen ontwikkeld. Wij beschikken over het nodige inzicht, overzicht en visie om strategisch advies te verstrekken.

Managementcontract, hotelpachtcontract en hotelhuurovereenkomst

Welk type contract past bij mij? Hoe moeten het risico en de prestaties tussen eigenaar en operator worden verdeeld? Als een operator zijn huur niet kan verdienen, kan het pand ook in waarde dalen. mrp hotels helpt de eigenaar bij het bepalen van de economische basis, bij het opstellen van het contract dat geschikt is voor zijn hotelpand en onderhandelt namens de eigenaar met de hoteloperator.

2. Strategisch hoteladvies, portfolio-advies

Als er plannen zijn voor de bouw of verdere ontwikkeling van een hotelpand, ontwikkelen wij een oplossing op maat. Dit kan een locatie- en marktanalyse zijn, een strategische portfolio-analyse, een herpositionering, een pre-openingsstrategie of een roll-out strategie. Wij gaan systematisch en transparant te werk. Aan het eind gaan we na of het idee uitvoerbaar is. Wij zijn actief betrokken bij de praktische uitvoering.

Bestemmingsplanning

Ons team heeft vele jaren ervaring in het ontwikkelen van bestemmingen met een focus op onroerend goed. Wij kennen de markt door en door en hebben oog voor toekomstige ontwikkelingen. Daarom kunnen wij investeerders en projectontwikkelaars gedurende de hele projectcyclus ondersteunen. Bijvoorbeeld door een masterplan voor hotelvastgoed en -bestemmingen op te stellen.

Inkomsten, Distributie & E-commerce

Hoe kunnen omzet en GOP worden gemaximaliseerd? Welke systemen en distributiekanalen zijn daarvoor nodig? En hoe kunnen softwareoplossingen vlot worden geïmplementeerd? Wij geven individuele antwoorden. Zo analyseren wij bijvoorbeeld distributiestrategieën, prijsstrategieën en directe en indirecte concurrenten.

Scroll naar top